SPIRIT


Hamenangi jaman édan, 
Éwuhaya ing pambudi, 
Mélu ngédan nora tahan, 
Yén tan mélu anglakoni, 
Boya keduman mélik, 
Kaliren wekasanipun,
Ndilalah kersaning Allah, 
Sak begja-begjaning wong kang lali, 
Luwih begja wong kang éling lan waspada.

Kapundhut saking Serat Kolotidho Ki Ronggo Warsito