Jumat, 10 Oktober 2014

Pratelan Tumapaking Adicara Pawiwahan

v  Atur Panyuwun
v  Urutaning Dinten Tumapaking Adicara Pawiwahan
v  Pangesuhing Para Kridha Darma
v  Hamong Tamu Adicara Panggih/Resepsi
v  Urusan Lampahing Pahargyan
v  Urusan Ubo Rampe Samektaning Pahargyan
v  Urusan Pasugatan
v  Pratelan Adicara Siraman Saha Sade Dawet
v  Pratelan Adicara Nampi Lamaran
v  Pratelan Adicara Malem Midodareni
v  Pratelan Adicara Sakramen/Ijab
v  Ringkesan Wekdal Tumapaking Tatacara Panggih
v  Pratelan Wekdal Tumapaking Tatacara Panggih